De dienst is gesloten van 22/7 tot en met 26/7/2024!

 

                                                                    

 

Voor wie?

Het centrum is werkzaam binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en biedt hulpverlening aan alle burgers. 

Bereikbaarheid?

Permanentie:

Maandag: 8u- 12u & 12u30u-16u00
Dinsdag: 8u- 12u &
12u30-16u00
Woensdag:
8u-12u
Donderdag: 8u- 12u & 12u30-16u00
Vrijdag: 8u-12u


Bij voorkeur op afspraak!

In bepaalde situaties is een huisbezoek en een afspraak buiten de permanentie mogelijk.

 

Telefonisch bereikbaar:

maandag, dinsdag & donderdag: 8u-12u en 12u30-16u
woensdag & vrijdag: 8u–12u

 

Wat kan het CAW voor u betekenen?

De hulpverleners nemen de nodige tijd om naar je vragen of moeilijkheden te luisteren en zoeken samen met jou naar een oplossing.
We kunnen een steunpunt zijn waar je begeleid en waar je situatie opgevolgd wordt.

Het centrum biedt een eerste onthaal, informatie en advies, administratieve ondersteuning, analyse van de situatie, samenwerking met en gerichte doorverwijzing naar gespecialiseerde of meer bevoegde diensten.

Het team bestaat louter uit maatschappelijke assistenten. Er zijn geen juristen, psychologen,...werkzaam. 

Voor vragen op vlak van:

- administratie

Zoals het invullen, uitleggen en het opvragen van documenten; administratieve ondersteuning bij vragen rond facturen en betalingen; mondeling/schriftelijk bemiddelen bij administratieve problemen, hulp bij online procedures,...

- huisvesting

Zoals informatie geven over de verschillende pistes die naar huisvesting kunnen leiden; een aanvraag sociale woning; zoeken naar een verhuisdienst; raad en advies geven bij problemen met de eigenaar/huurder; zoeken naar huisvesting via internet,...

- budget

Zoals het onderzoeken van het inkomen/uitgaven/schulden; aanvragen van sociale en financiële voordelen; aanvragen van een afbetalingsplan,...

- gezondheid

Zoals het zoeken naar aangepaste hulp bij fysieke/psychische problemen;  het inschakelen van thuiszorg / aangepaste hulp,...

- communicatie

Zoals het contacteren van en bemiddelen met derden indien de hulpvrager dit zelf niet kan omwille van communicatieproblemen/stoornissen, taalbarrières,...

- relatie /gezin /omgeving

Zoals advies geven bij conflicten tussen partners, ouders en kinderen, doorverwijzen naar de meest aangewezen gespecialiseerde hulp,...

- opleiding/tewerkstelling/vrije tijd

Zoals het zoeken naar een gewenste opleiding/cursus; opmaak van een CV; geven van tips en advies bij het zoeken naar werk en bij het solliciteren; zoeken van initiatieven voor vrije tijdsbesteding voor zowel kinderen als volwassenen,...

- verblijf

Zoals het zoeken naar gespecialiseerde rechtshulp; doorverwijzen naar diensten die materiele hulp aanbieden; ondersteuning bij de integratie,...


Wat doet het CAW niet?

- We geven geen financiële en materiële hulp.

- We doen niet aan budgetbeheer en collectieve schuldbemiddeling.

- We verhuren geen woningen.


De hulpverlening is gratis

 

ARODAN op facebook